Onze tarieven

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen de kosten, voor zover mogelijk, op uw schuldenaar worden verhaald.

Welke kosten berekenen wij?

Kosten voor rekening van debiteur

Uw vordering wordt verhoogd met de volgende kosten:

  • Incassokosten
  • Rente
  • Eventuele kosten van een gerechtelijke procedure

Wij berekenen de rente en de kosten op basis van wettelijke bepalingen. Hanteert u eigen Algemene Voorwaarden, dan ontvangen wij die graag, zodat wij met de bepalingen uit deze voorwaarden rekening kunnen houden.

Kosten voor uw rekening

Indien wij uw vordering, inclusief rente en kosten volledig op uw debiteur kunnen verhalen, komen er geen kosten voor uw rekening. Ingeval wij uw vordering niet of slechts deels kunnen verhalen zijn wij genoodzaakt kosten bij u in rekening te brengen. De hoogte en samenstelling van deze kosten is afhankelijk van de fase waarin uw dossier zich bevindt op het moment van afwikkeling.

Minnelijke fase:

Bij volledige incasso ontvangt u de hoofdsom en rente. De (incasso)kosten komen ons toe.

Ingeval wij niets hebben kunnen incasseren, brengen wij u dossierkosten in rekening. Deze kosten bedragen € 35,00.

Indien wij uw vordering deels hebben geïncasseerd brengen wij u incassokosten in rekening, berekend over het bij ons of bij u betaalde bedrag.

Wanneer u ervoor kiest de incasso-opdracht in te trekken, brengen wij u de in het dossier berekende incassokosten in rekening.

Gerechtelijke fase:

Bij een gerechtelijke procedure zijn wij verplicht u om een voorschot in de kosten van deze procedure te vragen. Het is ons wettelijk niet toegestaan deze kosten “voor te financieren”. Dit voorschot krijgt u terug, wanneer de vordering volledig is geïncasseerd.

Bij volledige incasso brengen wij u geen kosten in rekening. Incassokosten en overige kosten komen ons toe.

Bij gedeeltelijke incasso van de vordering, brengen wij het verschil tussen te ontvangsten en de (incasso)kosten bij u in rekening. Zijn de kosten gedekt door de ontvangsten, dan is het surplus voor u.

Wordt uw vordering door de rechter (deels) afgewezen, dan brengen wij u de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.

In de minnelijke en gerechtelijke fase geldt het volgende:

Het kan zijn dat uw debiteur rechtstreeks aan u betaalt of dat u zelf een betalingsregeling met uw debiteur treft. Wanneer u ervoor kiest (om deze reden) uw incasso-opdracht in te trekken, brengen wij u de in het dossier berekende incassoprovisie en overige (proces) kosten in rekening.

Bovenstaande tarieven gelden niet ingeval uw vordering door debiteur wordt betwist en onze juristen u in of buiten rechte juridische bijstand verlening. In dit geval brengen wij u een redelijk uurtarief in rekening. Dit wordt altijd vooraf met u besproken, zodat u niet voor verassingen komt te staan

De hierboven gemelde (proces)kosten kunnen bestaan uit:

Incassokosten:

Bereken zelf de incassokosten met onze incassocalculator

Incasso calculator

Ambtelijke kosten:

Voor de door de gerechtsdeurwaarder te verrichten ambtshandelingen bestaan vaste tarieven. Deze tarieven zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag) en worden jaarlijks geïndexeerd.

BTAG kosten

Griffierecht:

Bij een gerechtelijke procedure wordt door de rechtbank griffierecht geheven als bijdrage in de kosten van de rechtspraak.

Griffierecht

Algemene voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen B.V.

Voor meer informatie over de door ons gehanteerde tarieven mogen wij  u verwijzen naar onze

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl