Ik wil bezwaar maken

U bent het niet eens met de vordering. Laat het ons weten

De vordering klopt niet!

Ik heb al betaald

U heeft van ons een brief ontvangen over een betalingsachterstand, maar u heeft al betaald!

Het is dan belangrijk dat u direct de volgende gegevens bij ons aanlevert:

  • Welk bedrag heeft u betaald?
  • Wanneer heeft u betaald?
  • Op welk bankrekeningnummer heeft u betaald?
  • Welk betalingskenmerk heeft u vermeld?

Ik heb een ander bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de vordering. U betwist de zaak omdat:

  • Het contract bij de sportschool al is beëindigd
  • Uw aannemer slecht werk heeft geleverd
  • U geen spullen heeft besteld
  • Uw auto slecht is gerepareerd
  • Uw huurwoning gebreken vertoont
  • Et cetera

Geef uw bezwaren zo spoedig mogelijk aan ons door, zodat we deze met de schuldeiser kunnen bespreken. 

Wij zullen vervolgens uw melding beoordelen en u van de uitslag op de hoogte brengen. Samen met u proberen we tot een passende oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit?

In dat geval adviseren wij u om juridische bijstand te vragen. Bijvoorbeeld bij een advocaat of het Juridisch loket.

Bent u het niet eens met de vordering?