Particulieren

Wordt uw alimentatie niet betaald of krijgt u uw geldlening niet terug?

Een deurwaarder inschakelen. Hoe werkt het?   

Wanneer u een openstaande vordering, zoals alimentatie of een geldlening, niet zelf geïncasseerd krijgt kunt u ons inschakelen.

Wij beginnen met het versturen van een aanmaning per post en e-mail en nemen telefonisch contact op met uw schuldenaar. Deze acties vallen in het ‘minnelijk traject’. We proberen een betaling te krijgen of een regeling te treffen. Er is dan nog geen sprake van een gerechtelijke procedure.

Dagvaarden

Als uw debiteur niet tot betaling overgaat en geen betalingsregeling wil treffen, kan een gerechtelijke procedure worden gestart.

Deze procedure begint met het uitreken van een dagvaarding. Dit gebeurt door een van onze gerechtsdeurwaarders. Een dagvaarding is een oproeping om voor het gerecht te verschijnen. In de dagvaarding leggen wij uit waar het conflict over gaat en omschrijven wij wat u wilt van de tegenpartij (gedaagde).

Vóór dagvaarding wordt eerst het Digitaal Beslagregister (DBR) geraadpleegd. Hierin kunnen wij zien of uw debiteur nog andere schulden heeft waarvoor beslag is gelegd. Zijn er al veel andere schulden, dan kunnen wij u adviseren om van de procedure af te zien. Zo worden onnodige kosten voorkomen.

Wordt er door de tegenpartij in de procedure verweer gevoerd, dan treedt een van onze juristen voor u op als ‘procesgemachtige’ en wordt u volledig begeleid en ontzorgt.

Vonnis van de rechter

Uit de gerechtelijke procedure volgt uiteindelijk een vonnis van de rechter. Hierin staat wat er moet worden betaald. Dit vonnis wordt door een van onze gerechtsdeurwaarders aan de schuldenaar overhandigd. Hierbij wordt ‘bevel gedaan’ om te betalen.

Ten uitvoer leggen van het vonnis

Wordt er niet alsnog betaald en komt er niet alsnog een betalingsregeling tot stand, dan worden de verhaalsmogelijkheden door ons onderzocht. Als gerechtsdeurwaarder beschikken wij over een groot scala aan onderzoeksmogelijkheden om inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de schuldenaar.

Slechts indien geen andere oplossing meer mogelijk is, zullen wij tot ‘executiemaatregelen’ overgaan. Hierbij valt te denken aan beslag op inkomen of ontruiming van een woning.

Juridisch advies

Naast het incasseren van vorderingen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor een juridisch advies. Tijdens kantooruren kunt u altijd bij ons binnenlopen. Als u liever telefonisch of per e-mail contact heeft, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Vermeer Gerechtsdeurwaarders - Vordering indienen
Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!