Gerechtsdeurwaarders

Wij doen meer dan het uitbrengen van dagvaardingen of het leggen van beslagen.

Deurwaardersdiensten

Onze gerechtsdeurwaarders doen meer dan het betekenen van dagvaardingen en het leggen van beslagen. Hieronder geven wij u een kort overzicht van wat minder bekende deurwaarderstaken:

Sommatie-exploot

Voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart, kan de gerechtsdeurwaarder een bezoek brengen aan uw debiteur en hem door middel van een sommatie-exploot in gebreke stellen en tot betaling sommeren. Hierbij zal tevens door de gerechtsdeurwaarder een inschatting worden gemaakt van de situatie ter plaatse en zullen de verhaals-mogelijkheden worden onderzocht.

Proces-verbaal van constatering

Een proces-verbaal van constatering is een vaststelling door de gerechtsdeurwaarder van hetgeen hem of haar op een bepaald moment en op een bepaalde plaats uit eigen waarneming bekend wordt. Deze waarneming wordt ondersteund met foto- of videomateriaal en in een proces-verbaal vastgelegd. Dit proces-verbaal kan in een gerechtelijke procedure als bewijs dienen.

Conservatoire maatregelen

Voordat in een gerechtelijke procedure een vonnis is gewezen, kan de gerechtsdeurwaarder in overleg met zijn opdrachtgever conservatoire maatregelen nemen. Op deze wijze worden rechten veilig gesteld door middel van een beslag op bijvoorbeeld banktegoeden of (on)roerende zaken.

Deurwaardersexploot

Indien u er zeker van wil zijn dat een bepaalde mededeling uw tegenpartij op een juridisch waterdichte manier bereikt - waarbij rekening wordt gehouden met opzeg- of verjaringstermijnen of andere wettelijke vereiste formaliteiten - kunt u deze mededeling door middel van een deurwaardersexploot door de gerechtsdeurwaarder laten betekenen. U kunt hierbij denken aan het opzeggen van een huurovereenkomst of het betekenen van een brief met een belangrijke inhoud.

Voor een nadere uitleg over bovengenoemde of andere diensten kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze gerechtsdeurwaarders.

Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl

Vermeer Gerechtsdeurwaarders - Vordering indienen
Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!