Ons incassotraject

Vermeer Gerechtsdeurwaarders kan uw gehele debiteurenportefeuille of slechts een enkele factuur snel en efficiënt voor u incasseren.

Een vordering indienen

U kunt op vele manieren een vordering bij ons indienen. U stuurt de relevante stukken per post naar ons toe, geeft ze af aan onze balie. U kunt de stukken ook mailen naar info@deurwaardervermeer.nl

U kunt een factuur of andere stukken ook via onze website uploaden via

Opdracht online

Nadat wij uw vordering hebben ontvangen, ontvangt u een opdracht-bevestiging met ons dossiernummer.

Vervolgens zullen wij uw debiteur per brief aanmanen voor de hoofdsom, rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Uw vordering bevindt zich nu in de minnelijke fase.

Reageert uw debiteur niet, dan volgt een tweede aanmaning per post en e-mail en wordt telefonisch contact met uw debiteur opgenomen.

Onze brieven en e-mails zijn voorzien van een QR-code en betaallink om betalen zo eenvoudig mogelijk te maken. Met een paar klikken is de betaling afgerond.

Betaalt uw debiteur niet, dan volgt een aankondiging dat tot dagvaarding zal worden overgegaan. Vooraf wordt dit traject met u besproken en zullen wij u informeren over de verhaalsmogelijkheden. Hierbij wordt door ons een duidelijke inschatting van de “scoringskans” gegeven.

De minnelijke fase wordt nu beëindigd en fase twee, de gerechtelijke fase, wordt gestart door middel van het uitbrengen van een dagvaarding. Uw debiteur wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. Dagvaarden doen wij slechts na uw schriftelijk akkoord.

Voert uw debiteur verweer bij de rechtbank, dan zullen onze juristen u in de gerechtelijke procedure begeleiden en alle noodzakelijke stukken voor u opstellen en indienen.

Zodra de rechtbank een toewijzend vonnis heeft gewezen, volgt de executoriale fase. Uw debiteur wordt gesommeerd tot betaling over te gaan. Wordt er niet betaald, dan nemen onze gerechtsdeurwaarders het over. Zij zullen tot de “tenuitvoerlegging” van het vonnis overgaan, eventueel door het leggen van beslag op inkomsten of (on)roerende zaken.

Het gehele traject, van aanmaning tot beslaglegging, kunt u 24/7 volgen door in te loggen op uw persoonlijke beveiligde account.

Dossier online

Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl

Vermeer Gerechtsdeurwaarders - Vordering indienen
Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!