Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht).

Wat zijn uw rechten?

Als er fouten staan in uw gegevens mag u ons vragen deze fouten te verbeteren (recht op correctie). 

Ook mag u ons vragen niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens).

Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen door  onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en aan ons toe te zenden of door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. 

De gegevens van onze functionaris gegevensbescherming en een nadere uitleg van bovengenoemde rechten, kunt u nalezen in onze privacyverklaring voor debiteuren.

Download hier het formulier

Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl