Incassotraject

Vermeer Gerechtsdeurwaarders kan uw gehele debiteurenportefeuille of slechts een enkele factuur snel en efficiënt voor u incasseren

Wie doet wat?

Dit doet u zelf

De volgende drie stappen vormen de basis van een goed debiteurenbeleid. Richt dit traject strak in, zodat uw klanten/debiteuren weten waar ze aan toe zijn.

1.  Direct na het verstrijken van de betalingstermijn, verstuurt u een herinnering.

2.  Geen betaling ontvangen? Na twee weken stuurt u een aanmaning, waarin u nog een termijn van 8 dagen geeft om te betalen. U stelt hierbij uw debiteur “in gebreke” indien niet tijdig wordt betaald.

3. Blijft betaling uit? Stuurt dan een zogenaamde “14-dagen brief”, ook wel “WIK-brief” genoemd (WIK staat voor Wet Incassokosten). Hierin geeft u uw debiteur nog 14 dagen de tijd om te betalen. Deze brief is wettelijk voorgeschreven indien uw debiteur een consument is. Na deze termijn is uw debiteur incassokosten verschuldigd. Genoemde termijn en de hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Hier mag u niet vanaf wijken.

Voorbeelden van een herinnering, een aanmaning en een 14-dagen brief kunt u downloaden via onderstaande button:

Voorbeeld sommaties


Dit doen wij

Afhankelijk van uw wensen kan door ons een maatwerk incassotraject worden opgesteld of het standaard traject worden gehanteerd. Onze incassospecialisten adviseren u graag.

Heeft u een groot aantal vorderingen of slechts een enkele? Gaat het om kleine of juist hele hoge bedragen? In samenspraak met u kan elk incassotraject worden opgesteld. Hierbij zorgen wij dat uw klantrelatie niet onnodig wordt verstoord.

Na ontvangst van uw incasso-opdracht doorlopen wij het volgende traject.

Indien u nog geen 14-dagen brief heeft verzonden, kunnen wij deze voor u verzenden. Op briefpapier van een deurwaarder heeft deze brief meer autoriteit en zal eerder tot betaling leiden.

Vervolgens wordt uw klant/debiteur per brief aangemaand de vordering binnen vijf dagen te betalen. Rente en buitengerechtelijke incassokosten worden doorberekend aan uw debiteur.

Ontvangen wij geen betaling of reactie, dan nemen wij telefonisch en/of per e-mail contact op met uw debiteur.

Wordt niet binnen de gestelde termijnen betaald of worden betalingsafspraken niet nagekomen, dan zal tot dagvaarding worden overgegaan. Altijd in overleg met u. Voordat deze stap wordt genomen, zijn de verhaalsmogelijkheden door ons onderzocht. Als deurwaarder beschikken wij over een groot aantal tools om tot een gedegen verhaalsrapport te komen, waaruit uitgebreid blijkt wat de financiële- en maatschappelijke situatie van een debiteur is en of het zinvol is om een procedure te starten.

Vervolgens stellen wij de dagvaarding op, welke door een van onze deurwaarders op het adres van uw debiteur/gedaagde wordt uitgereikt. Onze juristen staan u bij in de gerechtelijke procedure.

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan overhandigt de deurwaarder het vonnis aan uw debiteur en doet hierbij “bevel” om te betalen. Wordt niet tijdig betaald, dan zal tot “executie” van het vonnis worden overgegaan. Er wordt beslag gelegd op vermogensbestanddelen van debiteur, meestal loon of uitkering.

Van eerste aanmaning en juridische bijstand tot beslag en executieverkoop. Vermeer Gerechtsdeurwaarders doet het nodige. Op een sociaal-maatschappelijk verantwoorde manier.

Wij bieden u de mogelijkheid om zeven dagen per week, 24 uur per dag uw dossiers online te raadplegen. U bent zodoende altijd op de hoogte van de stand van zaken in uw dossier.

Vragen? Neem dan via onderstande button contact met ons op. Wij adviseren u graag en kosteloos!

Contact


Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl

Vermeer Gerechtsdeurwaarders - Vordering indienen
Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!