De Beslagvrije Voet

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen.

De beslagvrije voet, hoe werkt het?

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Burgers met schulden houden zodoende voldoende geld over om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. De wet die dit regelt, wordt op 1 januari 2021 gemoderniseerd.

De beslagvrije voet bedraagt in de praktijk 90% van de bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen van de schuldenaar, maar ook met bijvoorbeeld woonkosten, de premie ziektekostenverzekering en mogelijke inkomsten van een partner. De exacte hoogte van de beslagvrije voet moet door de gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld op basis van de bij hem bekende informatie. Een deurwaarder moet daarom te allen tijde beschikken over de juiste en volledige informatie over de schuldenaar. Hij moet zo snel mogelijk van wijzigingen in een persoonlijke situatie op de hoogte worden gebracht.

Herberekenen beslagvrije voet

Als uw werknemer denkt dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, kan hij deze opnieuw door de deurwaarder laten beoordelen. De werknemer moet zelf vragen om een herberekening.

Op de website uwbeslagvrijevoet.nl kan uw werknemer zelf zijn beslagvrije voet berekenen.

Zijn er meerdere beslagleggers?

De eerste beslaglegger stelt de beslagvrije voet vast. Als andere beslagleggers een lagere (of hogere) beslagvrije voet opgeven, dan hoeft u hier als werkgever geen rekening mee te houden. De inhoudingen, zoals berekend volgens de eerste beslagvrije voet, dient u als werkgever te blijven overmaken aan de eerste beslaglegger.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Onze beroepsorganisatie, de KBvG heeft in 2014 een wetsvoorstel geschreven waarmee de beslagvrije voet sneller en beter kan worden berekend en de berekening bovendien door de burger kan worden ingezien. Dit voorstel is op 1 januari 2021 ingevoerd. Hier vindt u informatie over de  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV).

Heeft u nog vragen over de beslagvrije voet, neem dan contact met ons op. Wij leggen het u graag.