Bewindvoering, schuldhulp en de gerechtsdeurwaarder

Soms lijken de belangen van een bewindvoerder of schuldhulpverlener en de belangen van een deurwaarder lijnrecht tegenover elkaar te staan. De praktijk wijst vaak het tegendeel uit.

Samen schulden aanpakken

Deze partijen lijken vaak tegenover elkaar te staan.

De deurwaarder komt op voor de belangen van zijn opdrachtgever/de schuldeiser. De bewindvoerder en schuldhulpverlener dient slechts de belangen van haar cliënt.

Deurwaarders vinden dat bewindvoerders niet voldoende actie ondernemen. Bewindvoerders vinden dat deurwaarders koste wat kost de executie voortzetten en hiermee een schuldentraject frustreren.

Deze vooroordelen spelen al lang niet meer. Zeker niet in de praktijk van Vermeer Gerechtsdeurwaarders.

Wij spannen ons al vele jaren maximaal in om partijen tot elkaar te brengen. Als gerechtsdeurwaarder proberen wij de belangen van zowel de schuldeiser, als die van de schuldenaar niet uit het oog te verliezen.

Samen verder

Om van elkaar te leren en informatie te delen organiseert Vermeer al een aantal jaar netwerkbijeenkomsten voor deurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners uit de regio. Met interessante sprekers proberen we meer inzicht te krijgen in elkaars professie. Het blijkt dan toch vaak dat de belangen veel minder verschillen dan gedacht.

Blijf met elkaar in contact

Als de lijntjes kort zijn kan informatie snel worden gedeeld. Indien Vermeer op de hoogte is van een schuldhulptraject of weet dat binnenkort bewind wordt aangevraagd of de WSNP wordt uitgesproken, zullen wij onze opdrachtgever adviseren de incasso op te schorten of de executie te staken.

Van bewindvoerders of schuldhulpverleners verkregen informatie zal worden gebruikt om onnodige kosten te voorkomen. Kosten die wellicht niet te incasseren zijn. Een win-winsituatie voor zowel onze opdrachtgever als de schuldenaar.

Wij vragen bewindvoerders en schuldhulpverleners om ons snel te informeren over de voortgang in een schuldentraject. Dit kan via onderstaand formulier. Stuur hierbij de beschikking van de rechtbank of een door uw cliënt getekende volmacht mee:

Doorgeven Schuldhulptraject

Wij informeren u graag

Voor informatie over beslag op inkomsten kan uw cliënt eenvoudig inloggen op.

Schuldenwijzer.nl

Inloggen gaat met DigiD. Informatie over beslagen vanuit het Digitaal Beslag Register kan eenvoudig worden verkregen en aan u worden doorgegeven.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de per 1 januari 2021 in werking getreden vereenvoudigde beslagvrijde voet (vBVV).

Vereenvoudigde beslagvrije voet

Voor een videouitleg over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet klikt u hier:

Uitlegvideo vereenvoudiging beslagvrije voet

Wij staan open voor overleg

Denkt u te weten op welke wijze de samenwerking beter kan. Wij staan open voor een brainstormcessie. Wanneer u aangeeft waar eventuele pijnpunten liggen, kunnen we samen tot nadere afspraken komen. In het belang van uw cliënt en onze opdrachtgever.