Informatie verstrekken

Voodat een gerechtsdeurwaarder loonbeslag legt, heeft hij de bevoegdhied bij een werkgever te informeren naar het inkomen van de werknemer.

Ben ik als werkgever verplicht informatie te verstrekken?

De werkgever is verplicht om op vragen van een gerechtsdeurwaarder te antwoorden.

Gerechtsdeurwaarders hebben steeds meer digitale mogelijkheden tot hun beschikking om informatie over een schuldenaar te verkrijgen. Toch kan het zinvol zijn om bij de werkgever te informeren. Op deze manier kan een afweging worden gemaakt of beslag op inkomsten wel zinvol is. Onnodige kosten kunnen hiermee worden voorkomen. 

De gerechtsdeurwaarder is niet verplicht om met stukken, zoals een vonnis of dwangbevel, te bewijzen dat hij gerechtigd is om beslag te leggen. De rechtspraak heeft bepaald dat u als werkgever geen reden heeft om te twijfelen aan de bevoegdheid tot beslaglegging door een deurwaarder.

Heeft u vragen? Laat het ons weten.

;